Báo cháy chống nổ

Thiết bị báo cháy chống nổ sử dụng cho khu vực nguy hiểm trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất và tàu thuyền…