Báo cháy SanJiang

Là một công ty công nghệ cao được thành lập vào năm 1985, Công ty TNHH Điện tử HTI Sanjiang Thâm Quyến (Sanjiang) là một trong ba nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc. Cung cấp hệ thống báo cháy tự động, hệ thống giám sát cháy bằng điện, hệ thống kiểm soát chữa cháy bằng khí, hệ thống báo động khí dễ cháy, hệ thống chiếu sáng và sơ tán khẩn cấp, nền tảng và thiết bị IoT an toàn cháy nổ, cũng như các giải pháp tùy chỉnh cho ứng dụng hoặc ngành đặc biệt cho cả thị trường trong nước và quốc tế.