Quần áo chữa cháy

Quần áo TT48 – Quần áo chịu nhiệt 500 độ, 1000 độ…