Đầu phun Mintai

Đầu phun Sprinkler là đầu phun nước chữa cháy trong hệ thống chữa cháy nước tự động. Đầu sprinkler được kích hoạt khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt của bộ cảm biến nhiệt trên đầu phun.