Báo cháy ANSORL

ANSORL LTD là nhà cung cấp giải pháp hệ thống điều khiển tự động và hệ thống báo cháy tòa nhà. Khởi đầu là một công ty kỹ thuật và sản xuất nhỏ ở Trung Quốc và đã phát triển thành một công ty toàn cầu trong thị trường an toàn quốc tế
Ansorl là nhà sản xuất được chứng nhận ISO 9001:2000 với nhiều cơ sở thử nghiệm