Báo Cháy Horing Lih

Horing Lih – Đài Loan là công ty chuyên về giải pháp báo cháy tự động, thiết bị báo cháy vùng – báo cháy địa chỉ – báo cháy độc lập…, với CHẤT LƯỢNG TỐT – GIÁ CẠNH TRANH.