Hệ Thống Báo Cháy

Hệ thống báo cháy – chữa cháy: Giúp bạn tránh được những sự cố nguy hiểm do cháy nổ gây ra. Báo trước cho bạn nguy cơ cháy nổ sắp xảy ra.